Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Korzystanie z serwisu exstand.pl (zwanego dalej Serwisem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy Serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony exstand.pl i podmiotu będącego właścicielem serwisu.

1.2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.

1.3. Użytkownikami serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora exstand.pl

1.4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w zakładce KONTAKT

2. Wpisy użytkowników

2.1. Wpisem Użytkownika (zwanym dalej Wpisem) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Są to między innymi dodawane nowe wpisy, komentarze do istniejących wpisów, zdjęć, filmów i innych, wypowiedzi na temat serwisu kierowane na adres e-mail serwisu, dane wprowadzane podczas wyszukiwania.

2.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Wpisów. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.

2.3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wpisów.

2.4. Użytkownik nie może redagować Wpisów w sposób sugerujący że nie jest on autorem wypowiedzi, a szczególnie że autorem wypowiedzi jest pracownik Serwisu.

3. Korzystanie z serwisu

3.1. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

3.2. Użytkownik nie może korzystać z serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

3.3. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.

3.4. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.

3.5. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie

3.6. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

3.7. Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje jego regulamin

4. Czas obowiązywania Regulaminu

4.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

4.2. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.

4.3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.

Back To Top