Przepisy i normy dotyczące budowy betonowych murów oporowych

betonowe mury

Choć definicja muru oporowego nie została umieszczona w ustawie Prawo budowlane, należy mieć świadomość tego, że jego budowa podlega przepisom ustawy i odpowiednim procedurom dotyczącym procesu budowy. Jakie przepisy i normy muszą być zastosowanie przy budowie muru oporowego?

Czy budowa betonowego muru oporowego wymaga pozwolenia?

W prawie budowalnym za mur oporowy uznawana jest każda ściana, która zapobiega osuwaniu się gruntu (zarówno naturalnych skarp, jak i sztucznych nasypów ziemnych). Mur może być wykonany z różnych materiałów między innymi z betonu. Traktowany jest jako budowla, w związku z czym przy jego budowie należy przestrzegać odpowiednich przepisów.
Wszystkie osoby, które chcą wybudować mur oporowy z bloków betonowych, powinny wiedzieć, że taka konstrukcja wymaga uzyskania pozwolenia, podobnie jak stworzenie ścian typowo dekoracyjnych.

Wiele betonowych murów oporowych, przede wszystkim ze względu na podobieństwo do elementów małej architektury powstaje bez zezwolenia, co jest naruszeniem przepisów prawa, o czym należy pamiętać. To bardzo ważne, ponieważ jeżeli pozwolenie nie zostanie uzyskane, a do inspekcji budowlanej trafi zawiadomienie o popełnieniu samowoli, wówczas należy liczyć się z wysokimi karami – niektóre z nich wynoszą nawet milion złotych. Co ważne, w tym przypadku bardzo rzadko odrzucane są skargi stron nielegalnie budujących mur, w związku z czym, poza karą pieniężną należy liczyć się również z koniecznością rozebrania postawionej bez pozwolenia konstrukcji.

Warto pamiętać również o tym, że budowa muru oporowego wymaga nie tylko uzyskania pozwolenia. Budowa musi zostać poprzedzona sporządzeniem projektu muru wraz z projektem zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty muszą zostać sporządzone przez uprawnionych do tego konstruktorów.

Czy wysokość muru oporowego ma znaczenie?

Czy zgodnie z przepisami murek oporowy betonowy musi mieć określoną wysokość? Na to pytanie ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przepisy nie narzucają konkretnych wartości wysokości, ponieważ to wszystko zależy od funkcji, jaką ma pełnić murek. Najczęściej inwestorzy wymiary całej konstrukcji szacują na podstawie wcześniejszych badań i założeń związanych z wysokością skarpy po niwelacji wysokości terenu.

Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć więcej o ścianach oporowych, ich budowie oraz innych istotnych kwestiach, warto zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.rekers.pl. Zapoznając się z informacjami na stronie możecie znaleźć najlepszego wykonawcę murów betonowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top