Transport a spedycja – jakie są różnice

spedycja

Branża transportowa wiąże się z dwoma pojęciami, które najczęściej są mylone i uznawane za to samo. Tymczasem transport i spedycja mają nieco różne znaczenie, nie są tożsame i nie powinny być używane jako zamienne. Transport określa w praktyce jedynie przewóz towarów, za jego całą organizację odpowiada właśnie spedycja. Oba pojęcia wchodzą w skład logistyki, czyli kompleksowych działań związanych z przepływem ładunków i informacji ich dotyczących.

Przyjrzyjmy się więc bliżej kwestii transport a spedycja – różnice.

Co to jest transport

Transport to dział gospodarki, który świadczy usługi w zakresie przewozu osób i towarów. Firmy transportowe zajmują się odpłatnym przewożeniem różnych ładunków i ludzi z jednego do drugiego miejsca, przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Rozróżnia się transport lądowy – samochodowy i kolejowy, transport wodny – śródlądowy i morski oraz transport lotniczy. Transport krajowy, a tym bardziej transport międzynarodowy może odbywać się też przy użyciu różnych środków transportu.

Działalność transportowa wymaga odpowiednich kompetencji, najlepiej jeśli są udokumentowane certyfikatem dla osoby zarządzającej transportem. Generalnie transport jako taki jest elementem działań spedycyjnych.

Co to jest spedycja

Osobom, którym zależy jedynie na samym przewozie ładunków z jednego punktu do drugiego, wystarczą usługi firmy transportowej. Firmy spedycyjne oferują szerszy zakres czynności związanych z organizacją transportu krajowego i międzynarodowego oraz przewozem ładunków, czyli z wszystkim co jest niezbędne do ich przemieszczania.

Firma spedycyjna zajmuje się przygotowaniem ładunku do transportu, załadunkiem i wysyłką oraz przeładunkiem. Zajmie się też listem przewozowym i innymi dokumentami oraz niezbędnymi zezwoleniami, a także ubezpieczeniem przesyłki. Spedycja to także zgłaszanie ładunku do odprawy celnej, magazynowanie towarów i ich sprzedaż czy wystawianie protokołów o przesyłce. Spedytor powinien zadbać o bezpieczeństwo transportowanego towaru, jego terminowe nadanie i dostarczenie. Spedycja obejmuje współpracę z przewoźnikami w transporcie mieszanym.

Usługi spedycyjne to w skrócie organizowanie przewozu towarów, polegające na przyjęciu zleceń, zawieraniu umów, opracowaniu trasy przewozu i doborze właściwego środka do transportu. Jest to kompleksowe przygotowanie i odbiór przesyłki oraz przekazanie jej odbiorcy wraz z przyjęciem należności.

Widząc jakie są różnice transport a spedycja, można zastanowić się jakie usługi są potrzebne i bardziej adekwatne do zlecenia. Ponieważ usługi spedycyjne mogą obejmować transport własną flotą lub zlecenie go zewnętrznemu przewoźnikowi, bardziej kompleksowa i ekonomiczna wydaje się opcja wyboru firmy spedycyjnej, która jednocześnie ma własne środki transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top